Động lực cho sự phát triển

Hãy cùng gia nhập với Hòa Bình Group

VIỆC LÀM HOT

Giám đốc Hành chính Nhân sự (KBI)

Hồ Chí Minh Toàn thời gian

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Hoạch định, tổ chức chiến lược nhân sự đáp ứng hoàn thành kế hoạch

Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật

Hồ Chí Minh Toàn thời gian

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Bảo đảm hoạt động Dịch vụ kỹ thuật được thực hiện một cách chính

Nhân viên Marketing

Hồ Chí Minh Toàn thời gian

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và uy tín của công ty thông qua các

VỀ HÒA BÌNH GROUP CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG BẠN CẦN BIẾT
View-Sanh-HB

HỆ THỐNG CÔNG TY THÀNH VIÊN

Logo-LBC
Logo-AKiBC
Logo-HBC
Logo-KBI
Logo-TBC
Logo-AKBC
Logo-GBC
Logo-HHBC_200x86